Hoogbegaafd, ...nou en?

Helaas overheerst er nog vaak een verkeerd beeld over hoogbegaafdheid. Je kind heeft een hoge intelligentie, waardoor hij/zij snel kan denken en vaak veel dingen weet. Vanuit zijn/haar directe omgeving ontstaan veelal hoge verwachtingen op allerlei gebieden (schoolprestaties, sport, muziek enz.). Deze verwachtingen kunnen een hoogbegaafd kind ook enorm belemmeren/afremmen, waardoor de “verwachtte resultaten” uitblijven en andere problematiek ontstaat.

Hoogbegaafden hebben vaak last van faalangst, kunnen moeilijk omgaan met autoriteiten of hebben motivatie- en communicatieproblemen. Hierdoor kunnen gemakkelijk emotionele spanningen en emotionele blokkades ontstaan, die hun dagelijks functioneren negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast zijn ze vaak hoogsensitief en ontvangen ze veel meer prikkels uit de omgeving dan andere kinderen (bijvoorbeeld doordat ze een verfijnde en verhoogde zintuiglijke gevoeligheid hebben). Naast deze gevoelens, hebben ze ook een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Ze kunnen er heel slecht tegen wanneer zij of anderen om wie ze geven oneerlijk worden behandeld. Door al deze overgevoeligheden, is het voor hoogbegaafden soms moeilijk om aan het einde van een dag tot rust te komen en vrijwel direct in slaap te vallen. Maar ook hun nieuwsgierigheid, een hoofd vol ideeën en vragen, kan in bed voor onrust zorgen.

De omgeving waarin een hoogbegaafd kind zich dagelijks bevindt (gezin, school, ontwikkelingsgelijken), hebben invloed op het al dan niet kunnen leveren van buitengewone prestaties. Ook een hoogbegaafd kind moet namelijk gesteund én gemotiveerd worden om zijn/haar vermogens optimaal te kunnen benutten. Wanneer hier geen aandacht of richting aan wordt gegeven, dan zal ook een hoogbegaafde verstrikt raken, omdat hij/zij zijn capaciteiten niet kan ontplooien. Ga je te veel van de hoogbegaafde verwachten, dan zal dat ook een beschadigend effect hebben. Op die manier zet je ze namelijk onder druk en wordt het onoverzichtelijk voor de hoogbegaafde. De sociale en vriendelijke kant van hoogbegaafden wordt veroorzaakt door een sterke behoefte aan sociale contacten. Omdat ze de aansluiting met andere, “gemiddelde” mensen moeilijk kunnen vinden, is het voor hen van groot belang om hen écht te laten voelen dat je er voor hen bent, dat je ze ziet!

Je kunt je als hoogbegaafd kind erg gelukkig voelen; je kunt op school goed mee, weet vaak veel dingen, je vindt veel dingen interessant, je hebt voldoende vrienden. Maar soms kan het toch zijn dat je kind zich niet zo gelukkig voelt, omdat hij/zij voelt dat het anders is dan andere kinderen: misschien voelt het zich eenzaam, niet begrepen of weet het niet goed hoe om te gaan met zijn/haar gevoelige aard en alle bijkomende prikkels.

Dan is het belangrijk dat je kind weet dat hij/zij er niet alleen voor staat!
Zullen we samen, door “jouw bril” op zoek gaan naar mogelijke oplossingen? Ik help je graag!