Bij een eerste bezoek aan de praktijk gaan we allereerst gezellig kennismaken! Ik vind het namelijk fijn én ontzettend belangrijk dat uw kind zich veilig en welkom voelt, waardoor openheid ontstaat zodat uw kind in alle vertrouwen kan vertellen of laten zien wat er speelt en welke gevoelens daarbij loskomen. 

Tijdens de coaching sessies in mijn praktijk, beschik ik over diverse materialen waarmee we aan de slag kunnen gaan. Denk hierbij aan: creatief materiaal, coachkaarten, prentenboeken, spellen, POPtalk* (gesprekstechniek “een taal erbij”), handpoppen, Expeditie schateiland* (creatieve gesprekstechniek – ®Glundercompany) enz.

Eveneens zie ik het als een uitdaging om zélf materialen te zoeken (of te vervaardigen, bijv. in de vorm van werk-/themabladen) die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind op dat moment én het thema dat speelt.

* Over deze beide gesprekstechnieken is aanvullende
    informatie terug te vinden op deze website.

Kindercoach materialen Kinder Coachpraktijk Oprins