Tekeninganalyse

Ieder kind ontdekt de wereld  door middel van spel. Dit ontdekken gaat met vallen en opstaan. Uitproberen, kijken, onderzoeken, expirimenteren, voelen, proeven en nog veel meer. Knoeien met je vingers in je eten hoort daar ook bij. Dit is de eerste “tekening” van een kind. Het kind laat namelijk een spoor achter. Een hele ontdekking: “Dit maak ik en het blijft! Ik kan iets aan de wereld toevoegen, ik heb er invloed op”. Kinderen gebruiken hiervoor de middelen die voorhanden zijn, zoals: eten, zand, badschuim en zoveel meer.

Kinderen “tekenen” dus al, voordat de ouders hun tekenmateriaal geven. Later krijgt het tekenen meer functies. Het kind kan dan tekenen om: zichzelf uit te drukken, zich te manifesteren, een identiteit te ontwikkelen en een eigen belevingswereld te ontwikkelen. 

Tijdens mijn opleiding “kindertekeningen analyseren” hebben de velen kindertekeningen die mij onder ogen zijn gekomen versteld doen staan van de grote hoeveelheid informatie die prijs gegeven wordt. Op een onbewuste, symbolische manier laten kinderen veel zien van de omgeving waarin ze opgroeien en wat zij meemaken in het leven. De tekening is een illustratie die een kind maakt bij een beleving/gebeurtenis. 

 

Wanneer kan tekeninganalyse van betekenis zijn in een coaching sessie met een kind:

Soms komen er veel dingen tegelijkertijd op een kind af. Een kind wordt ziek en heeft tijdens zijn ziekte hulp nodig om daarmee te leren omgaan, om zijn gevoelens te leren kennen en te plaatsen. Maar er kan ook sprake zijn van gevoelens die het kind in hoge mate verwarren. Op deze momenten of in stressvolle situaties kan het te veel worden voor een kind. Het kan dan niet verwerken of plaatsen wat er gebeurt. Dat maakt het kind boos. Wanneer ze voor deze emotie proberen te vluchten of deze emotie bevriezen, blokkeert het kind. De zintuigen zijn dan alert: het neemt veel waar omdat er gevaar dreigt. Dit is een zinvol mechanisme om te kunnen overleven. Maar de bijbehorende beelden blijven in het bewustzijn of onbewuste rondspoken, en daarmee ook de bijbehorende gevoelens. Door met deze kinderen te tekenen kan de koppeling van negatieve beelden losgemaakt worden en omgezet worden in positieve beelden en gevoelens. We weten namelijk dat het brein van kinderen nog flexibel is en niet volgroeid. Dat betekent dat de nieuwe ervaring blijvend verwerkt kan worden.

Tekeninganalyse kan onder meer inzage geven in:

  • waar een kind is in zijn/haar (teken)ontwikkeling;
  • wat het kind nodig heeft voor een gewone, gezonde ontwikkeling;
  • het zelfbeeld en lichaamsbeeld van het kind;
  • de bijzondere behoeftes die het kind heeft;
  • het herkennen van een terugval of een geblokkeerde, vertraagde ontwikkeling.